Water, het nieuwe goud.

Wie goed met water omspringt, haalt daar mooie winst uit. Precies wat ook jouw bedrijf wil, toch?

Laten we samen waterwinst boeken om voorbereid te zijn op wat komt! Verwacht op Tielt-Noord:

Download hier waterwinstposters voor jouw organisatie

Samen boeken we straffe waterwinst.

Waterwinst voor bedrijven, waterwinst voor het milieu, waterwinst voor de landbouw … Kortom, waterwinst voor mens en maatschappij. Omdat water nu eenmaal een kostbaar goed is, vandaag én zeker in de toekomst.

En daar zet het traject Vlaanderen Waterproof hard op in. Laten we samen doordachter omspringen met water: door minder te verbruiken, doeltreffender te gebruiken en water op andere manieren in te zetten.

Met woorden én daden, voor heel Vlaanderen.

Vlaanderen Waterproof onderneemt alvast stappen! De acties op het terrein monden telkens uit in waterwinst op diverse domeinen:

  • Voor onze bedrijven in Tielt.
  • Voor onze fruitboeren in Haspengouw.
  • Voor onze natuur in de Kempen.

Op die manier boeken we samen waterwinst in heel Vlaanderen! 

Waterwinst in Tielt.

Samen geven we water een toekomst op Tielt-Noord.

Op het bedrijventerrein Tielt-Noord ontdek je hoe slimme ingrepen kunnen uitmonden in concrete waterwinst. Hoe lokale bedrijven zich beter beschermen tegen extremen, zoals droogte of wateroverlast.
Ervaar hoe we water kunnen infiltreren, bufferen, zuiveren en hergebruiken.

En hoe we samen mooie waterwinsten boeken op Tielt-Noord:

  • Werkplekken omringd door water, groen en rust.
  • Een gezonder grondwaterpeil.
  • Meer beschikbaar water voor bedrijven, boeren of zelfs de brandweer. 
  • Minder kans op wateroverlast. 

8 waterwinsten op jullie bedrijventerrein.

Van extreme droogte tot extreme wateroverlast: je bedrijf voelt er de gevolgen van. Door samen te werken met andere bedrijven én door beter om te springen met regenwater – infiltreren, bufferen, zuiveren en hergebruiken – behaal je heel wat waterwinsten.

Van grijs naar groen.

Vervang beton en asfalt zo veel mogelijk door groen. Door bedrijventerreinen te ontharden waar mogelijk, dringt regenwater makkelijker terug in de bodem. Zo krijg je een gezonder grondwaterpeil én minder wateroverlast. Nog een voordeel van ontharding? Je creëert een aangename, stimulerende werkomgeving. Bovendien zorgen groen en water voor broodnodige afkoeling tijdens warme dagen

Uiteraard zorgen we ervoor dat alle bedrijven bereikbaar blijven voor zwaar vrachtvervoer. 

Van verloren naar gewonnen water.

Vandaag verdwijnt veel bruikbaar regenwater samen met vervuild afvalwater in de riolering. Dat leidt tot een lager rendement van de waterzuivering, minder waterreserves op het bedrijventerrein en een onnodige belasting van de afvalwaterriolering. Gevolg? Risico op overstorten naar grachten en waterlopen in de buurt. Hoe kan het anders? Door ongebruikt regenwater van bedrijfsdaken maximaal op te vangen en correct af te leiden naar waterbuffers op het bedrijventerrein. Plus het water dat op de openbare weg valt lokaal te laten infiltreren in de bodem. In Tielt-Noord gebeurt dat via een aangestuurde Aqtirain-regenwaterriool en met een waterinfiltrerende fundering onder het wegdek, beide innovaties van Aquafin.

Van waterwinst naar geïntegreerde winst.

Worden er op je bedrijventerrein wegen heraangelegd? Combineer die heraanleg meteen met andere winsten. Vergroot de lokale waterinfiltratie, creëer extra groen op het terrein en verduurzaam de mobiliteit. Zo leggen we op Tielt-Noord veiligere fietspaden aan met een groenstrook als buffer tussen de weg en het fietspad.

Van ongebruikt water op eigen terrein naar bron voor de buren.

Een slim waterbeheer speelt alle troeven uit: individuele wateropvang, collectieve waterbuffering én wateruitwisseling over korte afstand tussen buurbedrijven. Want misschien vangt jouw bedrijfsdak niet voldoende regenwater op, maar heb je wel veel water nodig. En is het bij je buurbedrijf net andersom. Met lokale koppelingen stem je vraag en aanbod beter op elkaar af. Een waterwin-winsituatie!

Van individuele naar collectieve buffering.

In Vlaanderen is een regenwaterput bij een renovatie of nieuwbouw verplicht sinds 2005. Dus vind je er ook heel wat op bedrijventerreinen. Voorlopig nog volgens het principe ‘ieder voor zich’. Door niveaumeters en pompen te installeren, en ze met elkaar te laten communiceren, kun je het water veel beter controleren in elk seizoen. Zo verminder je de kans op wateroverlast en heb je een grotere waterbuffer voor droge periodes. Op Tielt-Noord doen we dat door regenwaterputten om te vormen tot Aqtiputten met de knowhow van Aquafin. 

Van passieve waterbuffer naar actieve waterpartij.

Je bedrijventerrein leidt alle regenwater naar een gemeenschappelijke waterbuffer? Top! Enkel om overstromingen verderop te vermijden? Uiteraard niet. Met een goede opvolging van watervolumes en waterkwaliteit komt het gebufferde water ook in aanmerking voor je bedrijf en de landbouw in de buurt. Met een waterpartij vlak bij het industrieterrein krijg je ook een aangename, groene plek. Bovendien kan zelfs de brandweer beroep doen op het water, mocht dat nodig zijn.

Van regenwater naar industrieel proceswater.

De toestroom van regenwater naar de gemeenschappelijke waterbuffer is op een bedrijventerrein zo groot, dat je makkelijk een deel kan opzuiveren en terugpompen. Zo’n nieuwe industriële waterbron komt goed van pas als proces- en reinigingswater. Het water is zacht en gezuiverd van geur en kleur. Ook op vlak van kwaliteit en prijs biedt het voordelige troeven in vergelijking met harder leidingwater en schaars grondwater.

Van waterwinning naar datawinning.

Wie meetgegevens verzamelt, kan makkelijker en slimmer water monitoren én beheren. Kwaliteitssensoren, pluviometers, niveaumeters … sturen informatie door naar een centraal beheersysteem. Daarmee speel je proactief in op waterproblemen, wordt je bedrijventerrein waterwijs en pak jij trots uit met je inspanningen rond duurzaam waterbeheer.  

Tielt Noord, jullie veranderden water in champagne!

Dit was het eerste Waterwinstevent.

Team waterwinst

Wil je net als je buren ook winst halen uit water voor jouw bedrijf op Tielt Noord?

Ja, ik doe mee!

Waterwinst is een campagne van het traject Vlaanderen WaterProof, dat uitgevoerd wordt door VITO in opdracht van de Vlaamse overheid.

Met de steun van